ridhus & träningar

I vårt ridhus finns möjlighet för vem som helt att komma och träna sin häst, öppet alla dagar kl 9-21, med undantag för bokningar.

Priser :
100 kr / gång
2000 kr halvårs kort
2500 kr års kort