Ridhus & Träningar

I vårt ridhus finns möjlighet för vem som helst att komma och träna sin häst, öppet alla dagar
kl 9-21, med undantag för bokningar.

Priser :
150 kr / gång
2750 kr halvårs kort
3250 kr års kort